LeadershipDay "ครอบครัวผู้นำ พลังแห่งผู้พิทักษ์"

วันแห่งผู้นำตันตรารักษ์

11 กุมภาพันธ์ 2561

ขอขอบคุณท่านนายกสนธยา คุณปลื้ม  ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน Leadership Day “ครอบ…

Read More LeadershipDay "ครอบครัวผู้นำ พลังแห่งผู้พิทักษ์"
February 12, 2019

Tags:

"ผู้นำคนเก่ง" งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับภาค

[rl_gallery id="820"]…

Read More "ผู้นำคนเก่ง" งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยี ระดับภาค
January 9, 2019

ประกวดร้องเพลงวันพ่อและเพลงพระราชนิพนธ์

ประมวลภาพการแข่งขันประกวดร้องเพลงวันพ่อและเพลงพระราชนิพนธ์
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 5[rl_gallery id="142"]

Read More ประกวดร้องเพลงวันพ่อและเพลงพระราชนิพนธ์
December 3, 2018