เปิดบ้านวิชาการอนุบาลโรงเรียนตันตรารักษ์ ครั้งที่ 7

เปิดบ้านวิชาการอนุบาลโรงเรียนตันตรารักษ์ ครั้งที่ 7

เปิดบ้านวิชาการอนุบาลโรงเรียนตันตรารักษ์...
กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล

กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล

กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล ทางโรงเรียนจัดให้เด็กไปทัศนศึกษาที่อุทยานหินล้านปี...
กิจกรรมวันมาฆบูชา อนุบาล

กิจกรรมวันมาฆบูชา อนุบาล

กิจกรรมวันมาฆบูชา  แผนกอนุบาลจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา ...

 

โรงเรียนตันตรารักษ์ พัทยา โรงเรียนตันตรารักษ์ พัทยา

ข่าวกิจกรรม ประถม-มัธยม

TR kids Leadership Camp

TR kids Leadership Camp

โครงการ TR kids Leadership Camp เป็นโครงการที่พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้กับนักเรียน...
ผลคะแนน O-NET รายบุคคล

ผลคะแนน O-NET รายบุคคล

ผลคะแนน O-NET รายบุคคล คลิกที่นี่ครับ ...
นิทรรศการวิชาการตันตรารักษ์

นิทรรศการวิชาการตันตรารักษ์

นิทรรศการวิชาการตันตรารักษ์ ประจำปีการศึกษา...