โรงเรียนตันตรารักษ์ พัทยา โรงเรียนตันตรารักษ์ พัทยา

 

โรงเรียนตันตรารักษ์ พัทยา โรงเรียนตันตรารักษ์ พัทยา

 

โรงเรียนตันตรารักษ์ พัทยา โรงเรียนตันตรารักษ์ พัทยา

ข่าวกิจกรรม ประถม-มัธยม

อบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้นป.1

    กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่...
พิธีมอบผ้าผูกคอลูกเสือใหม่และเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2557

พิธีมอบผ้าผูกคอลูกเสือใหม่และเปิดกองลูกเสือ ปีการศึกษา 2557

พิธีมอบผ้าผูกคอลูกเสือใหม่และเปิดกองลูกเสือ...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2-ป.3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2-ป.3

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.2-ป.3 ภาคเรียนที่...